fbpx Khác - TFSVNTFSVN

Tin nổi bật

Tin tức chung

TFSVN bảo mật thông tin khách hàng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Hiệu lực từ ngày 01/07/2023)

28/08/2023

Khách hàng đồng ý áp dụng và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Toyota Việt Nam (sau đây gọi tắt là “TFSVN” hoặc “Chúng tôi”) với những nội dung được liệt kê dưới đây. 1. Các loại Dữ liệu Cá nhân được…

Tài chính Toyota Việt Nam triển khai Thông tư 02/2023/TT-NHNN

18/05/2023

Thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023, Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) đang triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng đủ điều kiện…

Đăng ký vay