Khách Hàng Vay Mua Xe Gặp Khó Khăn Được Giãn Nợ Đến Hết 31/12/2024 - TFSVNTFSVN

Khách Hàng Vay Mua Xe Gặp Khó Khăn Được Giãn Nợ Đến Hết 31/12/2024

Thực hiện theo Thông tư 06/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN, TFSVN tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 06 được thực hiện đến hết 31/12/2024, kéo dài thêm 6 tháng.

Khách Hàng Vay Mua Xe Gặp Khó Khăn Được Giãn Nợ Đến Hết 31/12/2024

Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ:

1. Trung thực, hợp tác, tuân thủ các điều kiện cho vay/cấp tín dụng theo hợp đồng tín dụng đã ký với TFSVN.

2. Khách hàng cam kết tài sản bảo đảm còn trong điều kiện tốt.

3. Dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24/4/2023 và từ hoạt động cho vay.

4. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ 24/04/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

5. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận.

6. TFSVN đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập thuần tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận.

7. Khách hàng được TFSVN đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

8. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợđược cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

9. Khách hàng gửi Đơn đề nghị gia hạn nợ cho TFSVN (qua đường bưu điện, email, trực tuyến, cổng thông tin khách hàng của TFSVN…) kèm theo các tài liệu chứng minh doanh thu, thu nhập bị sụt giảm và/hoặc gặp khó khăn về tài chính (như bảng lương, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế, VAT, hóa đơn, phiếu thu, v.v.).

10. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại TFSVN được thực hiện đến hết ngày 31/12/2024.

11. TFSVN không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

Chính sách giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ:

1. TFSVN được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ có số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ (sau đây là khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ) theo quy định tại TFSVN như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định của TFSVN.

2. Khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại mục 1 còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại, TFSVN không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh, phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

3. Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại mục 1 quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại mà không được TFSVN tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Chính sách này, thì TFSVN phải thực hiện phân loại nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Với việc thực hiện các chính sách trên, TFSVN cam kết đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước và thị trường chung trong việc đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính; cùng với đó, đặt lợi ích của khách hàng lên đầu để kịp thời điều chỉnh chính sách, tháo gỡ khó khăn tài chính, mang lại sự phát triển bền vững và tạo dựng giá trị cao nhất cho khách hàng.

Chi tiết về Mẫu đơn đề nghị gia hạn nợ, Quý khách hàng vui lòng xem: Tại đây.

Trân trọng,

Tin liên quan

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá (31/05/2024)

31/05/2024

TFSVN thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe 37A61206, 19A14243, 98A10251, cụ thể như sau:…

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông Báo Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá (27/05/2024)

27/05/2024

Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể…

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá

09/05/2024

TFSVN thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe 72H01479, cụ thể như sau: 1. Kết…

Đăng ký vay