An toàn bảo mậtTFSVN

An toàn bảo mật

An toàn và Bảo mật

TFSVN luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng Trang Web của TFSVN, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. TFSVN sẽ thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam với nỗ lực cao nhất.

Phương thức bảo mật 

TFSVN sẽ thực hiện tất cả các phương thức bảo vệ an toàn và hợp lý nhất để bảo đảm thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

Truy cập và sử dụng 

TFSVN nghiêm cấm sử dụng trái phép Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào Trang Web, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Trang Web, TFSVN có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào Trang Web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu Quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

Nguyên tắc bảo mật 

Những thông tin TFSVN yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách và TFSVN có quyền sử dụng thông tin mà Quý khách cung cấp qua Trang Web để sử dụng cho hoạt động của TFSVN; TFSVN không tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật; Tại những trường hợp cụ thể, TFSVN có thể phải cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tuy nhiên, TFSVN bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc truy cập thông tin của Quý khách thực hiện bởi TFSVN, nhân viên của TFSVN và/hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của TFSVN.

Thu thập những thông tin cá nhân 

Việc truy cập trang web này của Quý khách có thể được ghi nhân lại cho mục đích phân tích dữ liệu truy cập trang web và mô hình sử dung phổ biến, Thông qua việc thu thập các thông tin cá nhân này, chúng tôi mong muốn cung cấp dich vụ tốt hơn và gần gũi hơn tới khách hàng và hoạt động hiệu quả hơn. Một số thông tin truy cập trang web của Quý khách sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng “cookies” (một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web trên máy tính và có thể dùng cookies để khôi phục lai truy cập.) Nếu muốn vô hiệu hóa những cookies này, Quý khách có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, có thể Quý khách sẽ không thể truy cập một số phần của trang web chúng tôi. TFSVN có thể sử dụng thông tin từ việc truy cập trang Web này của Khách hàng để giới thiệu thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể mời những người truy cập trang Web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoat động tương tự khác.

Hướng dẫn về các nguyên tắc bảo mật 

Để các giao dịch được thực hiện an toàn, tránh các gian lận giao dịch trực tuyến, Quý khách và TFSVN đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các thông tin cá nhân của Quý khách. Quý khách nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử truy cập, sử dụng Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu của Quý khách. TFSVN luôn cố gắng bảo vệ thông tin của Quý khách bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, TFSVN hiểu rằng Quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch không được ủy quyền trong trường hợp những giao dịch không được ủy quyền thực hiện bằng tài khoản của Quý khách mà không có sự sai sót hoặc vô ý từ phía Quý khách. Để báo mất Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu, Quý khách nên thận trọng và tuân thủ theo các nguyên tắc:

– Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được. 

– Khi chọn mật khẩu Quý khách không nên chọn Những thông tin dễ xác định như họ Tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tư, con số dễ nhận biết từ Tên, ngày sinh, số điện thoại của Quý khách. 

– Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính. 

– Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ TFSVN qua số điện thoại: (028) 7309 0998.

Đăng ký vay