fbpx Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Doanh nghiệp - tháng 9/2021 - TFSVNTFSVN

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Doanh nghiệp – tháng 9/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN
Áp dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

1. Lãi suất áp dụng theo các sản phẩm cho vay của TFSVN
Áp dụng từ ngày 01/09/2021 cho tới khi có thông báo mới.

SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG & BALLOON CỐ ĐỊNH
50/50
EZ
TOYOTA
TỐI ƯU LINH HOẠT
Kỳ Lãi Suất Giai đoạn
ưu đãi
6,79%/năm
(cố định 6 tháng đầu)
7,79%/năm
(cố định 6 tháng đầu)
8,79%/năm
(cố định 12 tháng)
Lãi suất điều chỉnh tối ưu
(số tiền thanh toán mỗi tháng đều nhau theo dư nợ giảm dần)
Sau thời gian ưu đãi Lãi suất điều chỉnh
(mỗi 3 tháng)
Phí Thanh Toán Sớm Áp dụng phí trả nợ gốc sớm:
– 18 tháng đầu: 2.5% số tiền gốc trả sớm.
– Sau 18 tháng: 1,5 x Lãi suất áp dụng x Số tiền gốc trả sớm.
– Không áp dụng phí thanh toán sớm:
+ Truyền thống: sau 60 tháng
+ Balloon: từ 36 tháng
Không áp dụng phí thanh toán sớm – 6 tháng đầu: 1.5x
– Sau tháng thứ 6: Không áp dụng phí thanh toán sớm
– 35 tháng đầu: 1.5x
– Từ tháng thứ 36: Không áp dụng phí thanh toán sớm


2.
Cách tính Lãi suất điều chỉnh

  TỐI ƯU LINH HOẠT
Lãi suất cơ bản* (đang áp dụng) 7,15%/năm
Biên độ điều chỉnh* (đang áp dụng) 3,30%/năm 4,30%/năm
Lãi suất điều chỉnh 10,45%/năm 11,45%/năm

* Lãi suất cơ bản và Biên độ sẽ được điều chỉnh dựa trên thông báo mới nhất của TFSVN và có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Lãi suất năm được tính tương ứng 1 năm = 365 ngày

Phương pháp tính lãi: số tiền lãi = (Số nợ gốc thực tế x số ngày duy trì nợ gốc thực tế x lãi suất theo năm/ 365)

Tin liên quan

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Cá nhân – tháng 9/2021

01/09/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Cá nhân – tháng 8/2021

01/08/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Doanh nghiệp – tháng 8/2021

01/08/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN Áp dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

Đăng ký vay