fbpx Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá - TFSVNTFSVN

Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá

Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Kết quả lựa chọn:

  • – Tên tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.
  • – Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 88 điểm
  • – Tổ chức đấu giá bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối: không

2. Kết quả chấm điểm:

  • – Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài gòn: 88 điểm
  • – Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An: 86 điểm

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Quang Tú.

(Di động: 0888854738)

Trân trọng thông báo.

Tin liên quan

Thông Báo Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá

01/11/2022

Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể…

Đăng ký vay