fbpx Sản phẩm - TFSVNTFSVN

SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. Lorem ipsum dolor sit amet


  • Số tiền trả hàng tháng giảm dần
  • Có thể lựa chọn lãi suất tối ưu hoặc lãi suất linh hoạt
  • Lãi được tính trên dư nợ giảm dần

SẢN PHẨM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

SẢN PHẨM 50/50

Hỗ trợ khách hàng vay mua xe toyota và tận dụng vốn đầu tư sinh lời

  • Chủ động nguồn tài chính để đầu tư sinh lời
  • Không chịu áp lực thanh toán hằng tháng
  • Lãi suất ưu đãi và cố định trong suốt thời gian vay nếu thanh toán sau 6 tháng

SẢN PHẨM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

SẢN PHẨM BALLOON

Hỗ trợ nhu cầu vay mua xe tốt nhất cho khách hàng liên tục đổi xe Toyota mới

  • Số tiền thanh toán hàng tháng nhỏ, phù hợp với ngân sách
  • Có thể lựa chọn lãi suất tối ưu hoặc lãi suất linh hoạt

SẢN PHẨM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

SẢN PHẨM EzToyota

Sản phẩm tài chính tối ưu dành cho khách hàng muốn khoản tiền thanh toán hàng tháng ổn định lãi suất tối ưu, chủ động phương án tài chính trong tương lai.

Bao gồm khoản vay mua xe, bảo hiểm tiêu chuẩn và phụ kiện kèm theo

  • Cố định tiền thanh toán hàng tháng
  • Lựa chọn Balloon

Cách thức mua xe

• Bước 1 : Thanh toán tiền đối ứng nhỏ
Khách hàng chọn số tiền trả trước phù hợp với khả năng

• Bước 2 : Thanh toán hàng tháng
Với số tiền hàng tháng bằng nhau
*Tùy dòng xe và số tiền vay

• Bước 3 : Giá trị tương lai
Tại tháng thứ 36 hoặc 60 khách hàng có thể đổi xe hoặc tất toán hợp đồng và miễn phí thanh toán sớm.

Đăng ký vay