Câu hỏi traning tháng 7/2021

Xin chào các bạn, mình là Thùy. Trả lời câu hỏi nhé