fbpx Sau khi gửi bản gốc đăng ký xe về Văn phòng TFSVN thì khoảng bao lâu Khách hàng hàng nhận được Biên Nhận Thế Chấp và Đăng ký Xe chứng thực sao y ? - TFSVNTFSVN

Sau khi gửi bản gốc đăng ký xe về Văn phòng TFSVN thì khoảng bao lâu Khách hàng hàng nhận được Biên Nhận Thế Chấp và Đăng ký Xe chứng thực sao y ?

Sau khoảng 03 ngày làm việc, Biên Nhận Thế Chấp và Đăng ký Xe chứng thực sao y sẽ được gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ nhà Khách hàng (như thông tin trên Đăng ký vay của TFSVN).

Tin liên quan

TFSVN hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn COVID-19

17/09/2021

COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp trên diện rộng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh…

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Doanh nghiệp – tháng 9/2021

01/09/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN Áp dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Cá nhân – tháng 9/2021

01/09/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân

Đăng ký vay