fbpx Điều kiện để Khách hàng doanh nghiệp vay mua xe là gì? - TFSVNTFSVN

Điều kiện để Khách hàng doanh nghiệp vay mua xe là gì?

Doanh Nghiệp thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam.

Có địa chỉ Đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Có đầy đủ tư cách Pháp nhân theo Quy định Pháp luật.

Tin liên quan

TFSVN hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn COVID-19

17/09/2021

COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp trên diện rộng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh…

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Doanh nghiệp – tháng 9/2021

01/09/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN Áp dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

Thông báo lãi suất vay mua xe Toyota cho Khách hàng Cá nhân – tháng 9/2021

01/09/2021

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA MỚI CỦA TFSVN Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân

Đăng ký vay